3.9.2013

Výpravy

Během roku je součástí činnosti skautů mimo schůzky také pořádání výprav, ať už do přírody nebo na nejrůznější skautské a další základny v blízkém i vzdálenějším okolí.

Během výprav děti dostanou možnost sáhnout si na GPSku, vyzkoušet si orientaci v terénu, poznat kus naší krajiny a přírody, uvařit si na otevřeném ohni, občas si i sjet řeku nebo slanit skálu a spoustu dalších věcí.

To všechno navíc většinou zabaleno do zajímavého příběhu a pod vedením zkušených vedoucích.

Výpravy u nás jsou členěné podle náročnosti pro jednotlivé věkové kategorie a i jejich program se poněkud liší. Vlčata a světlušky si spíše vyrazí na jednodenní výlet do přírody nebo na zajímavé místo, zatímco u skautů a skautek už se občas najde i náročnější výprava s přespáním venku a delším chozením.

Jisté je to, že každou výpravu pečlivě připravujeme a jsme proto více než rádi, když rodiče umožní svým dětem účastnit se jich.

I proto je níže k nalezení plán výprav.

Plán akcí pro rok 2018/2019

Konkrétní termíny budou ještě upřesněny, nejpozději vždy dva týdny před konáním dané akce. Informace se objeví na webu, FB a přijdou i emailem rodičům členů.