3.9.2013

Nabízíme

Ubytování v klubovně

Pronájem tábořiště

Spolupráci

Skautům i jiným dětským organizacím nabízíme možnost využít naší klubovny jako víkendové základny.

V létě pronajímáme skautským oddílům tábořiště na okraji VVP Libavá i s vybavením. 

Jiným skautským oddílům, dětským organizacím, spolkům, firmám a dalším nabízíme možnost spolupráce.