ZAŽIJ DOBRODRUŽSTVÍ,
PŘIDEJ SE KE SKAUTŮM!

Naše oddíly

Skautské středisko Přerov má v tuto chvíli 4 oddíly různých věkových kategorií.

Mamutíci

Oddíl benjamínků
(předškoláci 4-7 let)

DVOJKA

Oddíl vlčat a světlušek
(7-11 let)
a skautů a skautek
(11-15 let)

UROBOROS

Oddíl roverů a rangers
(15 – 26 let)

384. klub OS

Klub dospělých
(26 – ∞ let)

Termíny schůzek 17/18

Termíny letošních schůzek jsou stanoveny (může dojít ke změně v průběhu září):

benjamínci (4 – 7 let)
pondělí 16:00 – 17:00

vlčata (7 – 11 let)
středa 16:00 – 17:30

světlušky (7 – 11 let)
první schůzka středa 20. 9. 16:00 – 17:30

skauti a skautky (11 – 15 let)
čtvrtek 16:00 – 17:30

R&R (15 – 26 let)
dle domluvy

Schůzky probíhají vždy ve Skautském domě v Přerově, Malá Tratidla 14 (nedaleko Technických služeb).

Skautské středisko
prof. Skoumala Přerov

Celý název: Junák - český skaut, středisko prof. Skoumala Přerov, z. s.
Číslo střediska: 714.01
IČO: 65914180
Sídlo: Malá Tratidla 14, 750 02 Přerov
Počet registrovaných členů: 82 (rok 2017)
Vůdce střediska: Martin Broušek
Email: prerov@skaut.cz
Telefon: +420 776 020 610
Web: prerov.skauting.cz

Naše činnost může být uskutečňována zejména díky dobrovolnické práci všech našich vedoucích, rádců a dalších členů.
Neobejdeme se ale ani bez finanční, materiální a další podpory, kterou nám laskavě poskytují:

Klient Klient

Aktuality

Třetí adventní týden už je skoro v polovině, takže je načase vyrukovat s pozvánkou na vánoční program 2. oddílu - tady je!

Pokud budete chtít dorazit, neváhejte přibalit kromě vánoční nálady i trochu cukroví.

Rodiče najdou bližší info v emailech :)

Facebook photo

Již pátým rokem nás můžete vidět na námeští T.G.M. 24.12. při dopoledním vánočním koncertu od 10:30 . Letos nás najdete u stolečku pod vánočním stromečkem. S sebou lucerničky, svíčky ve skleničkách ( prostě cokoliv v čem si odnesete Betlémské světlo až domů). Pro ty, co zapomenou, budeme mít nějaké svíčky připravené. :)
Na všechny se těší skauti z Přerova :)
https://www.facebook.com/betlemskesvetlocz/
http://www.betlemskesvetlo.cz

Skautských základen, kam bychom mohli vyrážet s oddíly není nikdy dost. A olomoučtí skauti se teď rozhodli dát dohromady jednu další - Chata Justýna.
A protože taková věc se nestane jen tak samo sebou, kromě dobrovolnické práce jsou k tomu potřeba i nějaké finance. Něco už se vybrat podařilo, část zbývá, takže pokud vás projekt zaujme, neváhejte udělat dobrý skutek a přispět! :)

Před týdnem a kousek u nás byli na návštěvě nizozemští skauti z Cuijku, partnerského města Přerova. Doufáme, že to bude začátek velmi zajímavé spolupráce!
---
A week and few days ago scouts from Cuijk, a partner town of Přerov, visited us. Our best hopes are this is a beginning of a rather interesting cooperation!

Facebook photo

Plán akcí a schůzek

22.12.2017
23.12.2017

vedení střediska

Členové střediskové rady, která řídí a koordinuje činnost skautů v Přerově, jsou

Mgr. MARTIN BROUŠEK – Uhlík

Vůdce střediska
+420 776 020 610 (STS)
prerov@skaut.cz

JIŘÍ ŠONSKÝ – Tykr

Zástupce vůdce stediska
Vůdce Kmene R&R Uroboros
+420 739 988 061 (STS)
jiri.sonsky@skaut.cz

Ing. TOMÁŠ JANŮ – Miki

Vůdce 1. oddílu Mamutíci
+420 728 833 932 (STS)
miki@skaut.cz

MUDr. RADOSLAV ŠONSKÝ – Drobek

Ing. JAN DOSTÁL – Honza

Vůdce 384. klubu OS
Hospodář střediska
+420 774 367 825 dostal.prerov@seznam.cz

Ing. LENKA ŠONSKÁ – Malenka

Volená členka SRJ
+420 604 443 482 (STS)
malenka@skaut.cz