3.9.2013

Naše činnost

Schůzky

Výpravy

Tábor

Akce pro veřejnost

Schůzky se konají pravidelně každý týden v klubovnách ve Skautském domě v Přerově pod vedením zkušených vedoucích a rádců.

Přijďte se podívat a začněte tak své skautské dobrodružství!

Během roku pořádáme pro své členy kromě schůzek také výpravy – ať už jednodenní do blízkého okolí, či vícedenní na skautské základny.

Děti tak mají šanci poznat nová místa a vyzkoušet si, jaké to je, postarat se o sebe.

Vyvrcholením celoroční činnosti je bez pochyby letní stanový tábor, který tradičně pořádáme na člověkem jinak nedotčeném místě na okraji VVP Libavá.

14 dní bez rodičů a internetu – to je pro mnohé výzva!

Ve spolupráci s jinými organizacemi se podílíme i na přípravě a relizaci akcí pro veřejnost, zejména pak děti.

Dává nám to možnost dále prezentovat svou činnost.