ZAŽIJ DOBRODRUŽSTVÍ,
PŘIDEJ SE KE SKAUTŮM!

Naše oddíly

Skautské středisko Přerov má v tuto chvíli 4 oddíly různých věkových kategorií.

Mamutíci

Oddíl benjamínků
(předškoláci 4-7 let)

DVOJKA

Oddíl vlčat a světlušek
(7-11 let)
a skautů a skautek
(11-15 let)

UROBOROS

Oddíl roverů a rangers
(15 – 26 let)

384. klub OS

Klub dospělých
(26 – ∞ let)

Termíny schůzek 17/18

Termíny letošních schůzek jsou stanoveny (může dojít ke změně v průběhu září):

benjamínci (4 – 7 let)
pondělí 16:00 – 17:00

vlčata (7 – 11 let)
středa 16:00 – 17:30

světlušky (7 – 11 let)
první schůzka středa 20. 9. 16:00 – 17:30

skauti a skautky (11 – 15 let)
čtvrtek 16:00 – 17:30

R&R (15 – 26 let)
dle domluvy

Schůzky probíhají vždy ve Skautském domě v Přerově, Malá Tratidla 14 (nedaleko Technických služeb).

Skautské středisko
prof. Skoumala Přerov

Celý název: Junák - český skaut, středisko prof. Skoumala Přerov, z. s.
Číslo střediska: 714.01
IČO: 65914180
Sídlo: Malá Tratidla 14, 750 02 Přerov
Počet registrovaných členů: 82 (rok 2017)
Vůdce střediska: Martin Broušek
Email: prerov@skaut.cz
Telefon: +420 776 020 610
Web: prerov.skauting.cz

Naše činnost může být uskutečňována zejména díky dobrovolnické práci všech našich vedoucích, rádců a dalších členů.
Neobejdeme se ale ani bez finanční, materiální a další podpory, kterou nám laskavě poskytují:

Klient Klient

Aktuality

Předvelikonoční neděli roveři prožili u společné snídaně ☕

Facebook photo

Krásné sobotní ráno, máme tu fotky krmení zvěře benjamínků, které jsme si pořádně užili.🐿️🐾🐗🐀 Naposledy plno sněhu a teď už nás snad čeká jaro 🌸🐞🦋 https://www.zonerama.com/Kostitras1/Album/4163150

Dnes holky dostaly své žluté šátky. Velký den v životě malých světlušek.

Facebook photo

Ve středu se stala výjimečná věc - naše družinka se sešla celá. K této příležitosti jsme se se světluškami rozhodly vám ukázat, čím se na schůzkách bavíme.

Facebook photo

Plán akcí a schůzek

2.6.2018
3.6.2018
22.6.2018

vedení střediska

Členové střediskové rady, která řídí a koordinuje činnost skautů v Přerově, jsou

Mgr. MARTIN BROUŠEK – Uhlík

Vůdce střediska
+420 776 020 610 (STS)
prerov@skaut.cz

JIŘÍ ŠONSKÝ – Tykr

Zástupce vůdce stediska
Vůdce Kmene R&R Uroboros
+420 739 988 061 (STS)
jiri.sonsky@skaut.cz

Ing. TOMÁŠ JANŮ – Miki

Vůdce 1. oddílu Mamutíci
+420 728 833 932 (STS)
miki@skaut.cz

MUDr. RADOSLAV ŠONSKÝ – Drobek

Ing. JAN DOSTÁL – Honza

Vůdce 384. klubu OS
Hospodář střediska
+420 774 367 825 dostal.prerov@seznam.cz

Ing. LENKA ŠONSKÁ – Malenka

Volená členka SRJ
+420 604 443 482 (STS)
malenka@skaut.cz