3.9.2013

Schůzky

Co si představit pod pojmem schůzka?

Je to pravidelné setkání dětí z dané družinky (do kterých jsou u nás děti podle věku členěné), které probíhá obvykle každý týden ve stanovený čas v klubovnách.

Na schůzce si zpravidla zahraješ spoustu super her, dozvíš se něco zajímavého, potkáš kamarády. Můžeš si spolu s nimi vyzkoušet například tvorbu vlastního časopisu, splnit si kousek ze skautské stezky a hlavně zažít spoustu zábavy.

Schůzky máme členěné podle věkových kategorií tak, aby spolu byli vždy děti přiměřeně stejně staré a vyspělé.

Jsou to:

 • benjamínci (kluci i holky) 5 – 7 let
 • vlčata a světlušky 7 – 11 let
 • skauti a skautky 11 – 15 let
 • roveři a rangers (RS) 15 – 26 let

Termíny schůzek:

Benjamínci:
pondělí 16:00 – 17:00

Světlušky:
úterý 16:00 – 17:30

Vlčata:
úterý 16:00 – 17:30
středa 16:00 – 17:30

Skauti a skautky:
úterý 17:30 – 19:00

R&R:
dle domluvy

Schůzky probíhají vždy ve Skautském domě v Přerově, Malá Tratidla 14 (nedaleko Technických služeb).

Skautská výchovná metoda

Skautská výchovná metoda je ucelený systém, který se snaží vést mladého člověka na cestě jeho osobního růstu. Mezi hlavní prostředky patří:

 • respektování mravních hodnot
 • týmová práce v malých skupinách
 • sebevýchova
 • motivace dětí pomocí příběhů
 • pobyt v přírodě
 • programy vedoucí k seberozvoji
 • průvodcovská role dospělých
 • služba společnosti
 • prostředí pro nové kamarádské vazby

Týmová práce

Základním prostředkem ve skautské výchovné metodě je družinový systém. Pěti- až sedmičlenné skupiny (družiny) pracují v týmu a společně připravují i realizují program. Družinu vede starší a zkušenější skaut či skautka. Učí se odpovědnosti za druhé a podílejí se na vedení svých vrstevníků. Stávají se spolehlivějšími, získávají samostatnost, sebedůvěru a schopnost spolupracovat.

Stezka

Základním nástrojem současného programu je Stezka. Ta nabízí skautům řadu možností, jak na sobě pracovat: obsahuje soubor aktivit a nápadů, jak se naučit něco nového o sobě, o druhých lidech, o přírodě i celém světě.

Některé aktivity ve Stezce si vybírá každý za sebe, jiné plní malý tým nebo celý oddíl. Každý má možnost si vybrat to své a dosáhnout cíle. Důraz klademe na kompetence – nestačí jen něco znát, ale mnohem důležitější je umět své znalosti využít ve správnou chvíli.