3.9.2013

Schůzky

Co si představit pod pojmem schůzka?

Je to pravidelné setkání dětí z dané družinky (do kterých jsou u nás děti podle věku členěné), které probíhá obvykle každý týden ve stanovený čas v klubovnách.

Na schůzce si zpravidla zahraješ spoustu super her, dozvíš se něco zajímavého, potkáš kamarády. Můžeš si spolu s nimi vyzkoušet například tvorbu vlastního časopisu, splnit si kousek ze skautské stezky a hlavně zažít spoustu zábavy.

Hledání cesty na Ivančenu

Schůzky máme členěné podle věkových kategorií tak, aby spolu byli vždy děti přiměřeně stejně staré a vyspělé.

Jsou to:

 • benjamínci (kluci i holky) 5 – 7 let
 • vlčata a světlušky 7 – 11 let
 • skauti a skautky 11 – 15 let
 • roveři a rangers (RS) 15 – 26 let

Dobytí severního pólu

Termíny schůzek:

Benjamínci:
pondělí 16:00 – 17:00

Vlčata:
úterý 16:30 – 18:00

Skauti a skautky:
čtvrtek 16:00 – 17:30

R&R:
dle domluvy

Schůzky probíhají vždy ve Skautském domě v Přerově, Malá Tratidla 14 (nedaleko Technických služeb).

Krmení zvířátek

Skautská výchovná metoda

Skautská výchovná metoda je ucelený systém, který se snaží vést mladého člověka na cestě jeho osobního růstu. Mezi hlavní prostředky patří:

 • respektování mravních hodnot
 • týmová práce v malých skupinách
 • sebevýchova
 • motivace dětí pomocí příběhů
 • pobyt v přírodě
 • programy vedoucí k seberozvoji
 • průvodcovská role dospělých
 • služba společnosti
 • prostředí pro nové kamarádské vazby

Týmová práce

Základním prostředkem ve skautské výchovné metodě je družinový systém. Pěti- až sedmičlenné skupiny (družiny) pracují v týmu a společně připravují i realizují program. Družinu vede starší a zkušenější skaut či skautka. Učí se odpovědnosti za druhé a podílejí se na vedení svých vrstevníků. Stávají se spolehlivějšími, získávají samostatnost, sebedůvěru a schopnost spolupracovat.

Stezka

Základním nástrojem současného programu je Stezka. Ta nabízí skautům řadu možností, jak na sobě pracovat: obsahuje soubor aktivit a nápadů, jak se naučit něco nového o sobě, o druhých lidech, o přírodě i celém světě.

Některé aktivity ve Stezce si vybírá každý za sebe, jiné plní malý tým nebo celý oddíl. Každý má možnost si vybrat to své a dosáhnout cíle. Důraz klademe na kompetence – nestačí jen něco znát, ale mnohem důležitější je umět své znalosti využít ve správnou chvíli.