3.9.2013

Akce pro veřejnost

Skauti bývají velmi často aktivními činiteli ve veřejném prostoru, snaží se aktivně zapojovat do dění ve svém okolí, hledají způsoby, jak mu pomoci a jak prezentovat svou činnost.

K tomu jim mimo další slouží pořádání akcí pro veřejnost.

JUNÁK spoluorganizuje či se zapojuje do mnoha celostátních akcí, jmenovitě například:

Benzínková sbírka je společná humanitární akce Junáka – svazu skautů a skautek ČR a Nadace pro transplantace kostní dřeně. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby.

Jako každý rok přivezou skauti i letos do Česka vánoční plamínek Betlémského světla. Světýlko je zažehnuto v Betlémě, odkud se přesouvá do Vídně, a posléze je rakouskými skauty předáno skautským delegacím z celé Evropy… 

Celostátní sbírku Postavme školu v Africe organizuje Junák společně s Člověkem v tísni úspěšně již desátým rokem. Letošní podzim se opět promění v Etiopské barvy.

Beltémské světlo

Postavme školu v Africe

Naše středisko pořádá také vlastní akce pro veřejnost, například:

Den Lesa

Jsme letos organizovali jako doprovodný program výstavy Postav dům, zařiď byt, která probíhala 16. června na výstavišti v Přerově.

Podařilo se nám oslovit valnou část z dětí, které na výstavu s rodiči přišli a nabídnout jim netradiční zážitky spojené s přírodou, několik her a také jim představit činnost skautů v Přerově.

Děkujeme firmě Omnis za možnost se této akce účastnit!

Hledání ztraceného pokladu

Je součástí celostátní náborové akce Junáka Dva tisíce pokladů, která má za cíl oslovit děti a mladé lidi a  příbližit jim myšlenky a náplň programu skautů.

Součástí zábavného odpoledne bylo mnoho her a aktivit pro malé i velké, soutěže, ukázka podsadového stanu a tee-pee!

V Přerově se uskutečnila v sobotu 7. září od 13 do 16 hodin v městském Parku Michalov.

Fotky naleznete v Galerii!