3.9.2013

Spolupráce

Dlouhodobě spolupracujeme s Hranickým skautským střediskem, se kterým pořádáme do roka několik akcí a jejichž členům umožňujeme účastnit se našeho tábora. Za dobu spolupráce došlo k oboustranné výměně zkušeností a vzájemnému obohacení. I proto považujeme spolupráci na úrovni okresu a kraje za jeden ze základních kamenů skautingu.

V případě zájmu o spolupráci s námi nás kontaktujte na emailu: prerov@skaut.cz

Naše středisko nabízí několik možností spolupráce.

Jiným oddílům a střediskům

… nabízíme možnost společných akcí, pronájem klubovny, spolupráci a sdílení know-how v oblasti skautské metodiky a praxe.

Neziskovým organizacím

… nabízíme možnost spolupráce na organizaci akcí pro děti a mládež, sdílení zkušeností a používaných materiálů v oblasti týkající se práce s dětmi a mládeží.

Firmám

… nabízíme pořádání doprovodných programů pro děti se zaměřením na ekologii a enviro.