Svitky Kahary – stíny minulosti

Vysokou halu chrámu zastíral kouř a zápach kadidla, který vyplňoval celou hlavní loď. Stíny, vytvořené několika svícemi hořícími po obvodu nabývaly v tomto prostředí děsivých rozměrů a tvarů, které se měnily, zatímco postavy v pláštích procházely kolem. Celé procesí se zastavilo uprostřed budovy, kde na prostém kamenném kvádru ležely tři svitky, ošlehané zubem času a osahané stovkami rukou. […]

Fotky z Pirátských Valšovic

O víkendu 15. – 17. listopadu se uskutečnila tradiční výprava s hranickými skauty na základu ve Valšovicích, letos s dobrodružným pirátským příběhem, pokladem, bambitkami, šavlemi a trojcípými klobouky. Pokud jste zvědaví na fotky z výpravy, můžete je nalézt v sekci Galerie. Příjemnou zábavu!

Hledání ztraceného pokladu

Přijďte si zadovádět do Michalova se skauty z Přerova!

V sobotu 7. září od 13 do 16 hodin pořádáme velké zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče s názvem Hledání ztraceného pokladu! Odpoledne je součástí celostátní skautské akce Dva tisíce pokladů. […]

Máme nové logo!

Po téměř ročním debatování a hraní si s grafickými programy jsme vybrali nové logo přerovských skautů.

Což znamená jen jedinou věc – můžeme se konečně pustit do výroby našich vlastních triček, které by měly být na podzim k dispozici pro všechny členy. […]

Dobytí Helfštýna – z pohledu vojáka

Dobytí Helfštýna se účastnili nejen vůdci vzpoury proti hradnímu pánovi Vladorovi, ale i obyčejní obyvatelé podhradí, které sužovala dlouhá zima a nedostatek jídla. Exkluzivně přinášíme deník jednoho z nich, nebojácných bojovníků Šišky a Bobra, kteří se zapojili do zprvu tiché a následně otevřené války proti nespravedlnosti páchané na poddaných a kteří byli svědky slavného vyhnání pána Vladora pryč z jeho panství. […]

Výprava – Dobytí Helfštýna

HelfVe dnech 5. – 7. dubna vyrazíme spolu se skauty z Hranic na výpravu na nedaleký hrad Helfštýn, čeká nás neopakovatelný víkend na hradě, podmanivý příběh a skvělé zážitky! Neváhejte! Akce je určena pro všechny členy starší 12-ti let. Více informací naleznete uvnitř článku! […]